Nâng cấp - Phát triển Phần mềm

NÂNG CẤP, PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

 
- Phần mềm Phú Lợi có thể nâng cấp/mở rộng/Phát triển linh hoạt thông thường theo các trường hợp sau
 
Trường hợp 1 :  Nâng cấp chức năng hoặc lên gói phần mềm mà Phú Lợi đã có
 
- Phần mềm Phú Lợi được bán theo gói với nhiều chi phí khác nhau tương ứng với chức năng để khách hàng dễ dàng lựa chọn và tiết kiệm chi phí ngay từ đầu.
- Khách hàng có thể chọn mua gói phần mềm thấp để tiết kiệm chi phí hoặc gói phần mềm cao để có đầy đủ tính năng khi bắt đầu sử dụng. Sau này nếu có nhu cầu sử dụng thêm chức năng khách hàng sẽ nâng cấp lên gói phần mềm cao hơn theo nhu cầu với chi phí tương ứng đã được niêm yết.
Khách hàng chỉ cần thanh toán chi phí chênh lệch chứ không cần phải mua lại phần mềm từ ban đầu.
Khi nâng cấp thì khách hàng hoàn toàn không bị mất dữ liệu cũng như phải nhập lại dữ liệu hoàn toàn từ đầu vì Phú Lợi sẽ xử lý luôn phần dữ liệu này khi nâng cấp cho khách hàng.
 
Trường hợp 2 : Tính năng/Chức năng nghiệp vụ phần mềm Phú Lợi chưa có.
 
- Nâng cấp phát triển thêm tính năng mới theo nhu cầu đặc thù của khách hàng mà Phần mềm hiện tại chưa có: Phú Lợi sẽ lấy yêu cầu nghiệp vụ thực tế từ khách hàng, sau đó khảo sát và ước lượng về thời gian, nhân sự, chi phí cần thiết...sau đó sẽ thông báo chính thức đến khách hàng. Nếu đôi bên thỏa thuận được thì sẽ tiến hành làm theo đúng hợp đồng nâng cấp.
 
Trường hợp 3: Thêm nhiều máy tính PC/Laptop cùng sử dụng trên cùng hệ thống phần mềm Phú Lợi đã triển khai trước đây cho khách hàng.
 
- Khách hàng có thể dễ dàng nâng cấp từ hệ thống phần mềm chỉ có 1 máy tính PC/Laptop lên thành hệ thống có 1 máy chủ (Server) và nhiều máy con PC/Laptop mà dữ liệu vẫn an toàn (khi đó khách hàng trả thêm chi phí bản quyền của máy con phát sinh thêm và Phí cài đặt máy chủ)
 
Trân trọng thông báo !